23 آبان 1397 ساعت 04:49

دوره های آموزشی کوتاه مدت در مرکز جامع علمی کاربردی شهرداری استان برگزارشد.

 

صلبی ؛ سرپرست مرکز جامع علمی کاربردی شهرداری استان گفت:

دوره های آموزشی کوتاه مدت در مرکز جامع علمی کاربردی شهرداری استان برگزار شد.

 

وی در ادامه اظهار داشت : هدف از برگزاری این دوره های آموزشی ارتقاء سطح کیفی مکاتبات اداری ؛ آشنایی شرکت کنندگان با آیین نگارش مکاتبات اداری و تسریع در پاسخگویی مراسلات بوده است.

 

وجود ارتباط تنگاتنگ بین نهاد ها و ارگانها با مردم و ضعف های موجود در زمینه مکاتبات اداری دراین مجموعه ها و همچنین درخواست شهرداریها در خصوص آموزش کارکنان در این زمینه موجب گردیدتا این مرکز با به کارگیری تمهیدات لازم و برگزاری دوره های آموزشی مبادرت به رفع نیاز اداری موجود نماید.

 

صلبی در ادامه افزود: این دوره های آموزشی در مرحله اول طی مدت دو روز توسط دکتر اسماعیل تاجیک (مدرس آیین نگارش) در مکان مرکز علمی کاربردی شهرداری استان و با حضور کارکنان و پرسنل شهرداری های استان برگزار گردید. شایان ذکر است این مرکز از سال 1388 با اخذ مجوز از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور تحت نظر معاونت عمرانی استانداری گلستان فعالیت خود را آغاز نمود.

 

 

 

برو بالا

Template Design:Dima Group