23 آبان 1397 ساعت 04:49

سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به استناد بند 2 ماده 29آیین نامه معاملاتی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سمند lx-EF7 مدل 1392و دو دستگاه پژو 405 GLX مدل 1388 و 1392 خود را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند :

شرایط مزایده :

  1. اهلیت قانونی خریدار
  2. واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان
  3. در صورت انصراف خریدار نفر اول تا سوم به ترتیب سپرده آنان  به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
  4. فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
  5. کلیه هزینه های نقل وانتقال سند ، کارشناسی و درج آگاهی بر عهده خریدار خواهد بود.
  6. مالیات ارزش افزوده (قیمت پیشنهادی +9%)بر عهده خریدار می باشد.
  7. اسناد و فرم شرایط کامل شرکت در مزایده در دبیرخانه سازمان توزیع می گردد.
  8. زمان و مکان مزایده و تحویل اسناد:
    زمان بازدید : از روز سه شنبه مورخ 30/9/95 لغایت سه شنبه  مورخ 7/10/95 از ساعت 8 صبح الی 00/14 می باشد.

آدرس : گرگان ، سایت اداری –جنب ساختمان اصلی استانداری ، پارکینگ ساختمان سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان.


احمد سردارزاده
مدیر عامل

برو بالا

Template Design:Dima Group