23 آبان 1397 ساعت 04:49

 

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اعلام كرد : آيين‏نامه جديد اداري و استخدامي شهرداري‏ها پس از اخذ نظرات استانداري‏ها ، شهرداري‏هاو ساير متخصصان و صاحبنظران ذيربط و تصويب در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با امضاي وزير كشور براي سير مراحل قانوني تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارسال شد.

برو بالا

Template Design:Dima Group