23 آبان 1397 ساعت 04:48

استان گلستان جزء ده استان برتر در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت شهرداری ها از سوی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری های کشور معرفی گرید.

برو بالا

Template Design:Dima Group