23 آبان 1397 ساعت 04:48

اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به استناد ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور طی نامه شماره 20091/1/3/34/2 مورخ87/1/26 ثبت و ابلاغ گردید.

ضمنا اساسنامه این سازمان در سال 1383 با شماره ثبت 88 مورد تایید اداره ثبت شرکتها قرار گرفت.

 

اهداف سازمان:

الف) تامین نیاز مندیهای کلیه شهرداریهای استان ، اجرای کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری اعم از مسیقیم و غیر مستقیم  و کلیه فعالیت های اقتصادی  که راسا یا به نمایندگی از شهرداریهای استان  می باشد.
ب)یکی دیگر از اهداف دیگر سازمان کمک به تامین خودکفایی شهرداریها از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها می باشد.
ج) کمک به دستگاههای اجرایی  جهت توسعه استان.

برو بالا

Template Design:Dima Group