23 آبان 1397 ساعت 04:49

خط مشی کیفی سازمان:

1- ارتقای بهره وری و بهبود مستمر کیفیت با استفاده از روشها و تکنولوزیهای جدید .

2- آموزش نیروی انسانی بعنوان سرمایه های سازمان.

3- افزایش رضایتمندی مشتریان و سهامداران.

4- کمک به توسعه همه جانبه استان در بخش عمران ،صنعت ، معدن،و تجارت.

5- ورود به عرصه طرحهای مشارکتی و سرمایه گذاری در پروژه های سود آور.

6- توسعه بخش بازرگانی و فنی و مهندسی با استفاده از فرصتها و پتانسیل های بومی و جغرافیایی استان.

 

ساختار سازمانی:

ساختار سازمان بر اساس اساسنامه سازمان ونیازمندیهای یک بنگاه اقتصادی ، طراحی و تنظیم و مورد تایید شورای سازمان قرار گرفته است.

 

سه حوزه تخصصی سازمان:

1-حوزه معاونت اداری و مالی

2-حوزه معاونت فنی و مهندسی

3- حوزه معاونت بازرگانی و مشارکت و سرمایه گذاری

برو بالا

Template Design:Dima Group