17 آذر 1397 ساعت 04:40

شناسایي منابع جديد سرمايه گذاري در شهرداريها بمنظور مشارکت بخش خصوصی و حركت بسوي مديريت علمي  و عالمانه جهت ایجاد درآمد هاي پايدار از مهمترين اهداف سازمان همیاری جهت پشتیبانی از شهرداریهای استان خواهد بود.

در حال بروزرسانی ...

برو بالا

Template Design:Dima Group