برگزاری دوره آموزشی روانشناسی برخورد با مشتری و مدیریت شکایات مشتریان ویژه شهرداران شهرهای استان
دوره آموزشی روانشناسی برخورد با مشتری و مدیریت شکایات مشتریان ویژه شهرداران شهرهای استان برگزار
برگزاری جلسه هماهنگی مدیران حوزه امور عمرانی استانداری گلستان
نشست هفتگی مدیران حوزه عمرانی در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان برگزار شد.
آغاز دوره آموزشی اعضای شورای های روستایی استان گلستان
دوره آموزشی ویژه اعضای شوراهای روستایی استان گلستان آغاز شد.

برو بالا

Template Design:Dima Group