سومین جلسه کارگروه پیگیری اجرای طرح طبیعت گردی و گردشگری جزیره آشوراده
در این جلسه که با حضور مدیر کل محیط زیست، فرماندار بندر ترکمن برگزار شد، علیرضا حاجی محمد علی مدی
گردهمایی شهرداران استان گلستان با حضوردکتر حق شناس استاندارمجترم گلستان
دکتر حق شناس استاندار گلستان در گردهمایی شهرداران استان فرمودند ،عملکرد شهرداران بیش از دیگر مدیر
افتتاح بارج شناور توسط استاندار محترم گلستان
با حضور دکتر حق شناس استاندار گلستان و مهندس غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،منتظری نم

برو بالا

Template Design:Dima Group