سازمان همیاری شهرداری های استان گلستان با توجه به وظایف اساسی شهرداری ها و با هدف تامین نیازها و مایحتاج شهرداری های این استان و کمک به خود کفایی , ایجاد درآمد پایدار و افزایش توان مالی آن ها تشکیل شده است . برهمین اساس این سازمان تلاش دارد از طریق استفاده بهینه از منابع , تجمیع امکانات , برنامه ریزی و اجرای فعالیت های اقتصادی , تجاری و بازرگانی, عمرانی سودآور و انجام فعالیت های تولیدی , پیمانکاری و خدماتی , تاسیس موسسات و قبولی نمایندگی شرکت ها اهداف تعریف شده را محقق سازد.

برو بالا

Template Design:Dima Group