مهندس سالکی مدیر عامل سازمان همیاری با بیان این خبر گفت :

به منظور انجام لایروبی خلیج،کانال ها ،دهانه ورودی رودخانه ها و پیشگیری از وقوع سیل در استان و همچنین ایجاد تردد آسان از ساحل تا جزیره آشوراده در مواقع بحران ،یک فروند بارج شناور با اعتبار 37/750/000/000 ریال از محل اعتبارات استانی(تملک داراییها) توسط این سازمان ساخته و با همکاری تیم های تخصصی به آب اندازی گردید.

 

برو بالا

Template Design:Dima Group