مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی در گنبد کاووس

به مساحت ۱۸۳/۲۱ متر مربع از طریق سامانهwww.setadiran.ir(ستاد ایران)

متقاضیان می توانتد با ورود به این سامانه در این مزایده شرکت نمایند.

آدرس: گنبد کاووس، خیابان شهید مطهری، خیابان شکوفه، کوچه شکوفه ششم، انتهای کوچه سمت راست

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان

برو بالا

Template Design:Dima Group