آتش نشانان، فرشته های نجاتی هستندکه آتش عشق خدمت به خلق در وجودشانزبانه می کشد تا آتش سوزان و سوزندهحوادث را در زندگی خلق خاموش کنند.

"روزآتش نشان مبارک"

 

برو بالا

Template Design:Dima Group