دکتر حق شناس استاندار گلستان در گردهمایی شهرداران استان فرمودند ،عملکرد شهرداران بیش از دیگر مدیران مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.لذا جهت جلوگیری از بروز فساد  و سرعت در روند اجرادر فعالیت شهرداری ها ،تاکید بر الکترونیک سازی گریدند  و به شهرداران 16 شهر استان که هنوز اقدامات خود را بصورت الکترونیک تعریف نکرده اند فرصت داد ظرف مدت 2 ماه فعالیت های خود را الکترونیک سازند.

پس ازبرگزاری گردهمایی شهرداران همزمان جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان نیز برگزار گردید .در این جلسه مهندس سالکی مدیر عامل سازمان گزارش اهم پروژه های  سال 99 که بالغ بر 30 پروژه عمرانی بود به سمع  و نظراعضاء شورای سازمان  رسانید.

 

 

 

 

 

 

 

 

برو بالا

Template Design:Dima Group